УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

1. Управління дошкільним закладом здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Хорольської районної державної адміністрації .

2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади засновником, або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна рада.

4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.